Μπαταρία Samsung 21700 30T 35A 3000mAh

Μπαταρία Samsung 21700 χωρητικότητας 3000mAh στα 35Α. 

Μπαταρία Samsung 21700 40T 35A 4000mAh

Μπαταρία Samsung 21700 χωρητικότητας 4000mAh στα 35Α. Έχει μεγάλη αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες και υψηλά φορτία.
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 18650 LG HG2 3000mAh 20A Μπαταρία τύπου LI-MN με απόδοση 20A. Η ονομαστική δύναμη της μπαταρίας 3000mah. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Πλήρης φόρτιση πριν την πρώτη χρήση. Να φυλάτε πάντα τις μπαταρίες σας σε ειδικές θήκες. Να μην αφήνετε τις μπαταρίες σας να έρχονται σε επαφή με άλλα μεταλλικά αντικείμενα, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα βραχυκυκλώματος. Μην αποθηκεύετε τις μπαταρίες σας χώρις προστατευτική θήκη σε τσέπες ή τσάντες, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να βραχυκυκλώσουν με κλειδιά, κέρματα ή άλλα μεταλλικά αντικέιμενα.